While-loopar

En while-slinga utför en sats (eller satser) under förutsättning att ett villkor är sant. Först beräknas villkoret och därefter utförs satsen (eller satserna). Sedan beräknas villkoret igen och om det fortfarande är sant utförs satserna en gång till. Satserna kommer alltså att upprepas ända tills villkoret blir falskt.

Du skriver en while-slinga med en sats på följande sätt:

while(villkor) sats;

Du skriver en while-slinga med flera satser på följande sätt:

while(villkor)
{
sats 1;
sats 2;
-
-
sats n;
}

Villkor
Villkoret skriver man vanligtvis som en variabels relation till ett värde, d.v.s. att variabeln ska vara större än, mindre än , lika med el.dyl. För att skriva ett villkor behöver du därför känna till relationsoperatorer (se avsnitt).

Ibland kanske villkoret är kopplat till ett par variablers relationer eller gäller en intervall. För att kunna skriva lite mer avancerade villkor är det nödvändigt att även känna till de logiska operatorerna (se avsnitt).

Förändring
Det eller de värden som testas i villkoret bör förändras i slingan om vi ska undvika att hamna i en evig loop. Är villkoret kopplat till input från användaren ska i slingan finnas möjlighet för användaren att komma med ny input. I annat fall bör det finnas någon form av beräkning inlagd i slingan som förändrar det eller de värden som testas i villkoret (se avsnitt om enklare förändringar).