Kursmål

Kurs: Programmering A
Kurskod: DTR1207
Poäng: 50

Mål

Mål för kursen

Kursen skall ge grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i programmering. Kursen skall även ge kunskaper om vanliga användningsområden för olika programmeringsspråk. Kursen skall också ge grundläggande färdigheter i systemering och struktureringsteknik.

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

Skolverket 2001-01-08