Många om... ..

Man kan lägga flera selektioner i följd vilket är effektivt men tyvärr blir koden lite svårtolkad. Nedan ser du ett kodavsnitt med två if..else.

if(tal<1)
{
cout<<"Värdet måste vara minst 1"<<endl;
cout<<"Beräkning kunde ej utföras"<<endl;
}
else
{
cout<<"Acceptabelt värde"<<endl;
if(tal%2==0)
cout<<"Jämnt tal"<<endl;
else
cout<<"Udda tal"<<endl; cout<<"Beräkningen utförd"<<endl;
}

Bilden till höger visar uppbyggnaden i exemplet ovan. Om du lägger flera selektioner efter varandra är det klokt att skissera upp hur de hänger ihop och samt vilka vilkor som gäller för respektive selektion.