Betygskriterier

Kurs: Programmering A
Kurskod: DTR1207
Poäng: 50

Kriterier för betyget Godkänd

Eleven analyserar enkla programmeringsuppgifter och skapar med viss handledning körbara väldokumenterade program.
Eleven söker med viss handledning upp de fakta som behövs för programmeringsuppgifterna.
Eleven beskriver det använda programspråkets uppbyggnad, viktigaste funktioner, egenskaper och prestanda.

Kriterier för betyget Väl godkänd

Eleven utför sina programmeringsuppgifter på egen hand och inom rimlig tid.
Eleven hämtar på egen hand fakta från olika källor och tillämpar dessa i uppgifterna.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänd

Eleven utför självständigt sina programmeringsuppgifter med noggrannhet och når snabbt avsett resultat.
Eleven anpassar sin arbetsinsats till situationen, analyserar resultat samt åtgärdar kvalitetsavvikelser.
Eleven beskriver samband och ser helheter i komplicerade programmeringssituationer.