Break
Nyckelordet break kan användas i en loop (for, while eller do...while) för att avbryta loopen. Exemplet nedan försöker illustrera detta. I vissa fall är det svårt att skriva villkoren för en loop och användningen av break kan då vara ett alternativ som gör kodskrivningen enklare.
break-exempel

#include <iostream>

using namespace std;

int main( )
{
cout<<"Ange ett primtal"<<endl;
int tal;
cin>>tal;
int i;
for(i=2;i<tal;i++)
{
if(tal%i==0)
{
cout<<"Talet du angav är inget primtal. ";
cout<<"Det är delbart med "<<i<<endl;
break; // Avbryt loopen
}
}
if(i==tal)
cout<<"Det stämmer, talet du angav är ett primtal"<<endl;
cin.ignore(10,'\n');
cin.get();
return 0;
}

Exemplet ovan innehåller en loop som testar om ett angivet tal är ett primtal. Testen är enkelt uppbyggd och innebär att den prövar om det angivna talet är jämnt delbart med något annat tal (modulus är noll då det är jämnt delbart). Loopen som testar detta går från 2 till "angivet tal minus 1". För att inte loopen ska behöva köras onödigt många gånger så avbryts den (med hjälp av break) så fort ett tal visat sig jämnt delbart med ett annat tal. Om t.e.x. användaren anger 24788 så körs loopen enbart en gång (jämnt delbart med 2), om användaren anger 693 så körs loopen två gånger (jämnt delbart med 3). Om användaren anger t.ex. 18517 så kommer loopen att köras 18516 gånger eftersom detta är ett primtal.