Introduktion till utvecklingsverktygen
När man programmerar jobbar man med ett flertal program. Källkoden skriver man i en texteditor och sedan använder man en kompilator och en länkare. Blir inte resultatet bra kanske man måste använda en debugger. Om du tycker detta verkar lite rörigt och besvärligt är du inte ensam om din åsikt. För att förenkla hela processen är de flesta utvecklingsverktyg idag av modellen IDE (Integrated Development Environment). Det innebär att allt finns samlat i ett "skal".

Utvecklingsverktygen är i de allra flesta fallen mycket avancerade och avsedda att täcka alla tänkbara behov. Lika lite som du i ett ordbehandlingsprogram använder alla menyalternativ kommer du i utvecklingsverktyget att utnyttja alla alternativ och finesser. Du bör därför redan från start vara inriktad på att det tar tid innan du till fullo behärskar ditt utvecklingsverktyg.

Nedan finner du kortfattade instruktioner rörande hur du startar ett projekt i några olika utvecklingsverktyg.

Microsoft Visual C++ 6.0

Borland C++ 5.0

Borland C++ Builder 5.0

Bloodshed Dev-C++ 4.0

Kdevelop 1.4

Metroverks CodeWarrior 6.0

Hjälp, mitt utvecklingsverktyg behandlas ej!
Stora skillnaderna finns mellan olika utvecklingsverktyg, men även stora likheter. Av de beskrivningar som finns ovan är det sannolikt någon som hyfsat överensstämmer med ditt utvecklingsverktyg, och därmed kan ge dig information om hur du kommer igång.