Enbart för vissa värden
Vanligt förekommande i programkod är selektion, dvs att man skiljer mellan olika värden. Looparna vi tittade på i förra avsnittet innehåller en selektion som innebär att enbart vissa värden gör att loopen körs. Selektioner behövs ofta utan att man för den skull önskar en loop. På de efterföljande sidorna ska några vanliga selektioner behandlas.