Borland C++ 5.0
Klicka på menyn File och du får fram de menyval du ser i bilden till höger. Välj New och därefter Project.Du får nu fram en dialogruta med ett flertal alternativ (Se bilden t.h.). Till att börja med ska ett namn på projektet anges (högst upp). Projektfilens namn blir automatiskt Target Name. Därefter anger du Target Type och väljer då Application [.exe]. I rutan för plattform har du flera alternativ, men du bör välja Win32 och som Target Model anger du Console. Inget ska vara förkryssat för Frameworks, Controls och Libraries.Du har nu skapat ditt projekt men har fått ett par onödiga filer på köpet. Markera filen med ändelsen def samt filen med ändelsen rc och tryck på delete-tangenten. Ett meddelande dyker då upp och du besvarar frågan med att klicka på Yes.

Klicka nu på filen med ändelsen cpp så öppnas den och du kan börja skriva in din kod (se nedan).