Exempelprogram 1
Skriv in nedanstående kod i din editor och spara med filnamnet ex1.cpp. När du skriver koden måste du vara noggrann. Kompilatorn tillåter inga stavfel och gör också skillnad mellan gemener och versaler, d.v.s. små respektive stora bokstäver.
Exempel 4.1

#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
cout<<"Programmering A"<<endl;
cout<<"C/C++"<<endl;
cin.get();
return 0;
}

Innan vi går in på vad respektive rad i exempel1 betyder, tar vi och tittar på resultatet. Klicka på Build och därefter på Run/Execute. (Exakt vad det står beror på vilket utvecklingsverktyg du använder).

Bilden nedan visar vad programmet gör, d.v.s. skriver 2 rader text till skärmen.

Inte var resultatet särskilt imponerande, men det är i alla fall det första program du skapat. Resten av sidorna i detta avsnitt ägnas åt att reda ut vad varje kodrad betyder.