Satserna i exempelprogrammet

cout<<"Programmering A"<<endl;
cout<<"C/C++"<<endl;
cin.get();

Ovan är de tre satserna i exempelprogram 1. De två första raderna är uppbyggda på samma sätt och ger text till skärmen samt gör ett radbyte. Tar vi den första satsen som exempel och tittar på vad den betyder ser man i bilden nedan att den består av tre delar.Som framgår av bilden ovan är det ordet cout följt av tecknen << som gör att text kommer upp på skärmen. Tecknen << brukar kallas för utmatningstecken och föregår varje typ av utmatning. När det är text som ska skrivas till skärmen anges texten inom citattecken. Efter texten har vi ytterligare en utmatning d.v.s. endl som ger ett radbyte. Eftersom endl inte är text ska den inte skrivas inom citattecken. Allra sist i satsen finns ett semikolon vilket är det tecken som ska avsluta varje sats man skriver.

Den sista satsen är cin.get(); som används för att inhämta inmatningar. I detta fall är det ingen input från användaren som behövs i programmet, och stasens syfte är att erhålla ett programstopp. Programmet stannar alltså upp vid denna rad och väntar tills användaren tryckt på enter-tangenten.

Behövs raden cin.get() ?

Raden cin.get() behövs bara när man skapar program som körs på en plattform som automatiskt stänger programfönster t.ex. win9x. Det är alltså inte helt säkert att du behöver ha med denna rad. Testa hur ditt program uppför sig utan denna rad så märker du om den behövs eller ej.

Vissa utvecklingsverktyg t.ex. Visual C++ lägger till ett programstopp när du testkör programmet innifrån utvecklingsverktyget. Du bör därför pröva att köra ditt kompilerade program utanför utvecklingsverktyget för att försäkra dig om huruvida cin.get() behövs eller ej.