Exempel på While-loop
Nedan har du ett exempel på en while-loop. Villkoret för loopen är att användaren inte tryckt på a-tangenten eller A-tangenten. Mellan dessa båda villkor står && (och) vilket innebär att båda villkoren måste vara uppfyllda för att loopen ska köras. Observera att loopen startar enbart om användaren inte tryckt på a-tangenten. Loopen avbryts då ett av villkoren inte längre uppfylls, d.v.s. användaren har tryckt a eller A.
Exempel 8.1

#include <iostream>

using namespace std;

int main()

{
char bokstav;
cout<<" Tryck på a-tangenten"<<endl;
cin>>bokstav; //rätt bokstav, så körs ej loopen
while(bokstav!='a' && bokstav!='A')
{
cout<<"Fel bokstav! Försök igen"<<endl;
cin>>bokstav; } cout<<"Fantastiskt! Du lyckades"<<endl;
return 0;
}

Vad tror du händer om villkoret ändras till (bokstav!='a' || bokstav!='A')? 
Klicka på Svar nedan så får du se svaret.

Svar