Dev-C++ 4.0
Klicka på menyn File och du får fram de menyval du ser i bilden till höger. Välj New project. Det öppnas nu ett nytt fönster där du ska välja vilken typ av projekt du önskar skapa. Markera Empty Project och se till att C++ project är förkryssad innan du klickar på OK-knappen (se bilden nedan).


Du får nu fram en dialogruta där du ska ange projektets namn (se bilden till höger). När du angett ett namn och klickat på OK-knappen öppnas nästa dialogruta där du ska ange var på hårddisken projektet skall läggas. Ange önskad plats och klicka på Spara-knappen (se bilden nedan).

Du har nu skapat ditt projekt och det är bara att börja skriva din källkod i editor-fönstret.