setw

Du kan skapa fältbredd med setw som skiljer sig från width. Till att börja med så måste du inkludera iomanip för att setw ska fungera. Du använder setw på följande sätt:

cout<<setw(önskad fältbredd)<<"TEXT";

Den angivna fältbredden har effekt på den närmast följande skärm-utmatningen, men till skillnad från width skrivs inte setw som en egen sats utan "bakas in" i cout-satsen. Många gånger upplevs därför setw som smidigar att skriva än width. Nedan ser du ett exempel på setw.

setw-exempel

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
cout<<endl;
cout<<" Nedan \x84r tv\x86 rader d\x4"r ";
cout<<setw(10)<<1023<<setw(15)<<8875<<endl;
cout<<setw(10)<<40<<setw(15)<<64723<<endl<<endl;
return 0;
}

Ovanstående kod får vid programkörning följande resultat.

Som du ser av bilden på programkörning är resultatet exakt detsamma som exemplet för cout.width. Jämför koden i de båda exemplen och notera skillnaderna i skrivsätt.