Övningar - Loopar i C++

1. Skapa ett program som inhämtar ett tal från användaren och sedan skriver ut alla siffror från 1 till det angivna talet. Se bilden till höger. 
A. Skapa programmet med en while-loop
B. Skapa programmet med en do.. while-loop
C. Skapa programmet med en for-loop

2. Till höger ser du ett litet program som "testar" sig fram till ett närmevärde (en decimal) för kubikroten av ett tal som användaren anger. Din uppgift är att skapa detta program, och då använda dig av en while-loop
3. Skapa ett program som frågar efter antal kolumner, rader samt begär ett tecken. Detta tecken ska sedan visas i det angivna antalet rader och kolumner. Se bilden till höger.4. Gör en variant på ovanstående så att kolumn och rad erhåller samma värde. Varje rad ska minskas med ett tecken i förhållande till föregående rad. Resultatet blir en triangelformad utskrift. Se bilden till höger.5. Minns du hur man räknar fakultet? Jo, det är mycket enkelt, t.ex. är.. !5=1*2*3*4*5=120 
Minns du nu? Om ej, så plocka fram dina gamla matteböcker. Du ska nu skapa ett litet program som kan räkna ut fakulteten utifrån ett värde som användaren anger. Tänk på vilken datatyp du använder eftersom upprepade multiplikationer snabbt leder till mycket stora värden.