Mapphantering: Skapa, byta namn och ta bort mapp

Skapa mappar 
Mappen "Mina dokument" har Windows XP själv skapat och kanske är det normalt bästa platsen att spara sina egen filer i denna mapp. Men kom ihåg att du även där kan skapa undermappar så att du hittar lättare.

För att skapa en mapp i mappen "Mina dokument" måste du dubbelklicka på ikonen och där väljer du Arkiv – Nytt – Mapp och sedan ge den ett namn. Mappen hamnar då på skrivbordet.

Om du vill ha mappar på någon annan enhet väljer du enklast Utforskaren och där klickar du på den enhet där du vill skapa mappen och sedan väljer Arkiv – Nytt – Mapp.

Byta namn på en mapp 
Klicka på mappen med höger musknapp och välj "Byta namn", du kan nu sedan skriva in det nya namnet.

Ta bort en mapp 
Klicka med höger musknapp på mappen och välj sedan "Ta bort", du får nu en ruta med en fråga om du verkligen vill ta bort mappen. Svara Ja. Kom ihåg att allt innehåll som finns i mappen försvinner när du tar bort den.

Bild

Ovan: Exempel på en mappstruktur med mappar och filer.