Verktygsfältet Rita

Ritverktyg
Du kan göra mycket mera med Words ritverktyg än bara rita , du kan också använda färdiga symboler och ändra på dessa, göra 3D-bilder, ändra redan färdiga bilder och mycket mycket mera.

Under Figurer hittar du bland annat geometriska figurer, pratbubblor och klickar du på Fler figurer så kan du hämta färdiga bilder.

Under Rita hittar du funktioner som gör det möjligt att bestämma om ett objekt ska ligga över eller under en textmassa, du har möjlighet att fritt rotera ett objekt och du kan här figursätta ett objekt för att sedan kunna placera det precis där du vill.

Du hittar också knappen för att infoga en bild från ClipArt samt från en fil.

Vill du skriva in en text på en figur använder du textruta, placera markören där du vill ha texten och klicka på symbolen textruta, dra sedan upp en ruta som du kan skriva i.

bild