Bildbearbetning

Förstora eller förminska en bild 
En bild ska inte förminskas eller förstoras hur som helst. Bredd och höjd bör förändras i proposition till originalet Om man vill behålla bildens ursprungliga propositioner, måste förminskning eller förstoringen vara lika stor på höjden som på bredden.

När man i Word vill förminska eller förstora en bild bör man ställa sig i bildens ena hörn och dra inåt eller utåt med musknappen. Du får fram en dubbelriktad pil när du placerar muspekaren i en kant avbilden.

Beskära en bild 
En anledning till att man vill beskära en bild är att man vill ta bort oviktiga detaljer som stör huvudbudskapet. Vid beskärning tar man bort sådana partier som inte är väsentliga för sammanhanget.

Beskärning kan också användas för att göra bilden mera intressant. Det kan t ex ske genom att man ger den ovanliga proportioner.

Frilägga en bild 
Friläggning av en bild betyder att bakgrunden tas bort helt så att motivet blir fristående. Du måste använda ett bildhanteringsprogram för att kunna frilägga ett motiv, och du bör få en enfärgad eller genomskinlig bakgrund på bilden.

Sätt text till dina bilder 
En bild bör förses med bildtext, eftersom denna upplyser läsaren om vad bilden vill visa. Det är mycket viktigt att bild och text utgör en enhet. Texten ska var så utformad att man ska kunna titta på enbart bilden och förstå, utan att behöva läsa texten.

Bildtexten placeras vanligast under bilden men om texten placeras vid sidan är det viktigt att texten kommer nära bilden.

Bildbeskärning