Bilder

En bild talar till oss människor på ett speciellt sätt, vi har som människor mycket lättare att ta till oss information från en bild än från en skriven text.

En bild kan ha olika funktioner: 
Fånga en ströläsare en sida med bilder ser intressantare ut än en sida utan bilder, även om båda innehåller samma information.

Förtydliga en bild gör det också lättare att förklara något. Försök t ex att sätta ihop en nyinköpt ej monterad möbel om du inte får med några bildinstruktioner.

Därför är det viktigt att samspelet mellan text och bild i ett dokument eller en annons inte bara når fram till mottagaren utan även lyckas påverka denne. Bilden talar till oss på ett mycket speciellt sätt, den skapar känslor, minnesbilder och sätter igång vår fantasi, men utan ord eller beskrivande text så är bilden ofta ganska intetsägande.

Det är mycket viktigt att bilden och texten tillsammans skapar en viss harmoni och en bild kan även ibland förenkla budskapet och göra det mycket tydligare.

En bild kan t ex vara ett fotografi, en teckning eller ett diagram och under bilden bör det alltid finnas en förklarande bildtext.

Bildtexten skrivs med kursiv stil och med något mindre teckenstorlek än själva brödtexten.

skaldjur

Ett stort fat med goda skaldjur från Västkusten.