Word-Introduktion
Ska du vara rationell i ditt skrivarbete bör du kunna de grundläggande funktionerna i det program du arbetar. Vi kommer här att arbeta med ordbehandlingsprogrammet word. De programdelar vi kommer att ägna oss åt är: 

Bildskärmens utseende, enkel redigering, marginställning, tabbar, textjustering, indrag och dokumenthantering.

All tid vi lade ner på kursen var "guld" värd.