Bildbehandling - introduktion

För att skapa en intressant och trevlig informationssida behöver vi ”lätta upp den” med en eller flera bilder. Det kan vara lättare att fånga läsarens intresse om man samtidigt med en informationstext lägger till en bild, eftersom en bild talar till betraktaren på ett mycket speciellt sätt. Bilden bör ha ett budskap.

En bild kan vara en tecknad bild, ett fotografi eller kanske ett diagram.

En bild gör det också mycket lättare att förklara något, men det är viktigt med samspelet mellan texten och bilden, därför måste man vara försiktig så att inte bilden tar för ”stor plats” i informationen.

En bild säger mer än 1 000 ord!

Bild

Det gäller att fånga varje betraktares intresse!