Marginaler

Ställa in marginaler
Marginalen är avståndet mellan texten och papperets kant. Skriver man vanlig text ska man inte ha för stor textbredd eftersom texten då blir svårläst.

Ett vanligt A4-ark är 21 cm brett och grund-inställningen i Word är oftast 2,5 cm breda marginaler runt om. Det innebär att textens bredd är 16 cm. Det rekommenderas att en textrad ska vara högst 13 cm bred för att vara lättläst.

Marginalen visas med mörkare färg på linjalen, men för att se detta måste inställningen för sidlayout vara Utskriftslayout (Visa – Utskriftslayout).

För att ställa in marginal väljs Arkiv – Utskriftsformat och fliken Marginaler. Enligt Svensk Standard ska marginalinställningen vara:
Överkant 1,5 cm 
Vänster 2,0 cm 
Höger 5,2 cm 
Underkant 1,5 cm 

Se även Dokumentutformning – Radlängd.

Bild