Introduktion affärsdokument

Kunskap om hur brev och andra affärsdokument skall ställas upp och hur man kan presentera innehållet visas i denna modul.

Ett företags brevblankett är ett ansiktet utåt och dokumenten bör spegla företagets verksamhet.

Förtryckta blanketter gör att skrivandet tar mindre tid. Följande delar presenteras: Innehåll i brev, brevuppställning, affärsdokument, sammanträdesdokument, framställning av dokumentmall.

bild

Det går snabbare att skriva våra affärsdokument nu och vi kan ägna oss åt städjobbet. Med våra blanketter ser dokumenten proffsigare ut än tidigare.