Sortera tabell

Sortera
Inom tabellen kan du sortera alfabetisk och numerisk data. Du kan välja stigande eller fallande sorteringsordning.

Börja med att markera hela tabellen och väljSortera i Tabell-menyn.

I dialogrutan Sortera bör du se till att alternativet Rubrikrad är markerad, för att inte rubrikraden ska sorteras in i listan.

Om du valt inställningar enligt bilden så kommer tabellen att sorteras i stigande ordning men lämnar rubrikraden intakt.

Bild