Talspråk

Talspråk kallas den form av språk som används när man pratar eller talar. Talspråket skiljer sig från skriftspråket på många punkter, tydligast för att talspråket och skriftspråket har olika funktion.

Talspråket har som uppgift att underlätta direktkommunikation mellan människor, då det talade ordet endast är en del av den totala kommunikationen. Kroppsspråk och hur orden uttalas är minst lika viktigt som orden i sig.

Skriftspråket används både för kommunikation och för beständiga texter såsom böcker. Skriftspråket är mer "omständligt" än talspråket för det måste innehålla de nyanser som vid talspråk förmedlas med hjälp av gester, röstläge och volym.

Talspråket kan vid första anblicken verka vara en förenklad variant av skriftspråket, men med tanke på att talspråket kom först och att talspråket är drivande av språkutvecklingen, är det troligare att skriftspråket är en variant av talspråket.

Det är ganska vanligt att man i vardagligt talspråk säger han i stället för honom t ex jag såg han, men i skrift måste man använda honom, samma sak medhon och henne.

bild

Våran, eran, dej, mej skriver vi inte i vårt företag.