Brevuppställning

Systematisk dokumentutforming
Det finns en standard för affärsdokument och praktiska skrivelser som SIS, Standardiseringskommissionen i Sverige, rekommenderar. En standard skapar enhetlighet och sparar tid både för mottagare och avsändare.

Utgivare Utgivare, dvs, den som skriver dokumentet skrivs alltid i position 0 på linjalen och rad 1. Namnet på personen eller företaget skrivs med versaler. Har företaget en logtype finns den placerad här.
Dokumentnamn Dokumentnamn skrivs i position 9,2 och rad 1.
Avsändaradress Avsändarens adress skrivs direkt under utgivarens namn med gemener alt i sidfoten.
Datum Datum skrivs på samma rad som ortsadressen dvs rad 3 och position 9,2.
Mottagare Mottagarens adress skrivs i ett vänsterställt brev i position 0 och rad 7 I ett högerställt brev skrivs mottagaren i position 9,2 och på rad 7.
Ärendemening I ett vänsterställt brev börjar ärendemeningen i position 0 och på rad 15. I ett högerställt brev börjar ärendemeningen i position 4,6 och på rad 15. Ärendemeningen skall vara skriven med gemener och strykas under.
Avslutningsfras En vanlig avslutningsfras är ”Med vänlig hälsning” . Om utgivaren är ett företag, skrivs företagsnamnet under hälsningsfrasen med versaler. Namnförtydligandet skrivs 3 blankrader under avslutningsfrasen eller företagsnamnet.

OBS:
När du laddat hem filerna så måste du döpa om filerna så de heter "ila_vansterstalltbrev_a.pps" respektive "ila_hogerstalltbrev_a.pps".

Vänsterställt brev

Högerställt brev