Lägga in en bild på en sida

Vissa bilder är nära nog statiska i sina motiv och andra uttrycker rörelser. Rörelser åt olika håll kan upphäva varandra och i stället ge bilden en statisk effekt. Man talar ofta om rörelseriktning i en bild när t ex en person, ett djur eller ett fortskaffningsmedel tydligt rör sig åt ett håll. Och rent principiellt bör rörelsen aldrig leda ut ur annonsen, trycksaken eller sidan, om man inte gör det med avsikt. En bild av någon eller något som rör sig eller riktar blicken åt ett visst håll bör helst placeras så att rörelsen/blicken riktas mot sidan mitt.

Det man först måste bestämma är:bild: flyg

Du måste också tänka efter om bilden är bra som den är eller om den måste förstoras eller förminskas.

Placering 
Man kan inte placera en bild hur som helst, bara för att den ska lätta upp intrycket utan man måste ta hänsyn till sammanhanget i texten. Låt aldrig en bild bryta ett stycke eller en mening och placera bilden rätt på sidan.

De bilder som är viktiga bör placeras högt upp på sidan, eftersom det är där man tittar först. Dessutom syns de bäst om de placeras till höger på sidan.

Men ta också hänsyn till vad bilden föreställer, är det ett flygplan som är på väg att lyfta, bör den bilden inte placeras högst upp på sidan och av samma skäl är det inte så lämpligt att placera en bil eller en båt högt upp på sidan.