Textjustering och indrag - Övning

Försök att redigera texten utifrån de redigeringar som gjorts på nedanstående text

Klicka på länken nedan och spara filen Redigeringsövning på din hårddisk, du kan sedan träna på att redigera, ställa in radlängd och byta teckensnitt.

Högerklicka och välj spara som

bild