Formatera tabell

Formatera tabell
För att lätt kunna formatera tabell kan du använda verktygsfältet Tabeller och Kantlinjer.

Höjd eller bredd på din tabell kan du justera på linjalerna eller med muspekaren placerade på cellkanten.

Högerklickar du i tabellen så får du också fram tabellverktyg, där kan du lägga till eller ta bort kolumner och rader.

För att markera hela raden klickar du utanför till vänster och för markering av en kolumn klickar du ovanför den. Skulle du vilja markera flera rader eller kolumner så går du bara utanför dem med musen och håller ner vänster musknapp och dra tills de rader eller kolumner du vill markera är svarta. Du har också möjlighet att göra beräkningar med hjälp av tabell i Word, men det är mycket effektivare att använda Excel.

Du kan också ställa in hur texten ska justeras i höjd och sidled i en cell. Vågrätt justerad text kan justeras mot en cells över- eller underkant samt centreras lodrätt. Texten kan också roteras 90 grader åt vänster eller höger.

När du klickar på listpilen till Justerad cell visas en meny där du kan välja textjusteringen i cellen.

bild