Bildformat och grafik

Det finns många olika bildformat och man skiljer mellan vektorgrafik och bitmapgrafik, olika datorprogram arbetar med olika slags grafik. Arbetar man i ett program som hanterar vektorgrafik kan man konstruera bilder som inte förändras i kvalitet när man förstorar eller förminskar dem.

En annan fördel med en verktorbild är att den kräver mycket mindre utrymme än en punkbild och dels kan man mycket lättare bearbeta bilden därför att man kan förstora hur mycket som helst utan att den förlorar sin skärpa.

En ClipArt bild kan man också förstora utan att den förlorar sin kvalitet, medan en bituppbyggd bild kommer att se taggiga ut när den förstoras.

Med hjälp av en skanner kan man i dag läsa in i princip vilken bild som helst till datorn och bilden lagras i ett särskilt bildfilformat.

För att kunna flytta bilder från ett program till ett annat finns det ett antal standardfilformat som de flesta program som skapar bilder kan hantera.

För att hantera en bild i Word, bör du inte kopiera och klistra in bilden i dokumentet, eftersom det gör dokumentet onödigt stort när du sedan sparar. Använd istället Infoga  Bildobjekt  från fil och du får en mycket mera lätthanterad bild.

infoga bild