Mapphantering

Hålla ordning på data 
I din dator har du en hårddisk och oftast ett stort antal filer och mappar. Några av filerna används för att datorn ska fungera och några har du säkert skapat själv.

De olika enheterna som din dator har, betecknas med en bokstav följt av ett kolon. Om du klickar på ikonen Den här datorn och tittar på strukturen som finns där så ser du att datorns hårddisk har benämningen C: (ibland också D:). Diskettenheten kallas A: och CD/DVD läsaren har enhet E:. Detta är de bokhyllor/enheter som du kan spara dina filer på.

Det är också en del av den sökväg som anger var du sparar eller vart du söker efter din fil. Det skulle vara svårt att hitta en speciell fil om du sparar alla filer direkt under C: enheten.

Du bör därför skapa mappar med namn som beskriver filernas innehåll. Man kan också skapa undermappar till en mapp. Med undermappar skapar du en trädstruktur. En mapp kan man jämföra med en pärm och en undermapp är ett register i pärmen.

Bild

Ovan: Att ha ordning på sina filer sparar både 
tid och energi.

bild