Teckensnitt

För att beskriva ett teckensnitt, font eller typsnitt ser man på hur bokstäverna i hela alfabetet är uppbyggda. Det finns tusentals olika teckensnitt (kallades förr typsnitt) som är indelade i olika familjer.

Vi har idag många olika teckensnittsvarianter och det innebär att en bokstav eller ett tecken kan vara utformat rakt, kursivt, snett, normalt, brett, magert eller med fet stil. Det finns även olika storleksangivelser för ett teckensnitt.

Olika teckensnittsfamiljer 
Ett teckensnitt med seriffer, "fötter", är vanligast för den löpande texten, brödtexten. Words egen grundinställning är Times New Roman och det är ett bra val i de flesta sammanhang. Denna teckensnittsfamilj kallas Antikva.

Den andra teckensnittsfamiljen kallas Linjära och har en rak stil utan klackar och hårstreck, dessa teckensnitt har inga seriffer (klackar) och kallas därför ibland för sans seriffer, exempel på detta teckensnitt är Arial och Helvetica.

Grundinställningen i PowerPoint är Arial och det fungerar ofta bra i de flesta presentationer, eftersom det är lätt att läsa och det är ett tecken som de flesta är vana att se.

Du kan ju byta teckensnitt genom att välja Format -Tecken och då öppnas en ruta med teckensnitt, stil och storlek. Du kan också välja olika färg på bokstäverna i rutan ”Färg”.

m


lteckensnitt