Tabbar

bildNär man ska skriva in text som består av kolumner ska man alltid använda sig av tabulerings-funktionen för att få en rak uppställning. Det fungerar inte med mellanslagstangenten, eftersom olika tecken har olika bredd (tänk dig ett m eller ett i). Det är tabbtangenten som ska användas och den finns längst till vänster på tangentbordet ovanför Caps Locktangenten.

På linjalen finns det små tecken med 2,3 cm mellanrum och det är de förvalda tabbin-ställningarna. För varje tryck på tabbtangenten hoppar markören fram 2,3 cm om man använder de förinställda tabbarna.

Varje tryckning markeras på skärmen som ett dolt tecken med en pil.

bildDet finns fem olika tabbinställningar:

Ställa in tabbar
När du ska ställa in tabbar så väljer du Format –Tabbar där i inställningsrutan för tabbar fyller du i ett värde där du vill att tabben ska vara på linjalen. Välj sedan vilken typ av justering du vill ha på din tabb och skulle du vilja ha utfyllnadstecken väljer du detta, avsluta med att klicka på Ange.

Upprepa tills du ställt in alla tabblägen som du behöver. Skulle du vilja ta bort en av dina inställda tabbar gör du det enklast genom att markera och klicka på radera. Du kan också justera tabbarna, genom att på linjalen dra dem dit du vill. Tabbar fungera på styckenivå vilket innebär att du kan ha olika tabblägen i olika stycken.

Tips för användning av tabbar t ex Frågeblankett.
Tabbar kan underlätta när du t ex ska göra en blanketter som ska fyllas i på något sätt. Det gör du enklast genom att välja Format – Tabbar innan du börjar skriva in dina frågor, där väljer du om dina rader t ex ska var 13 cm, skriv in 13 under Tabbläge. Välj sedan nummer 4 under Utfyllnadstecken, för det ger dig en heldragen linje Klicka sedan på OK.

Skriv in din fråga och tryck sedan på Tabb-tangenten. Om du vid någon fråga tror att du behöver flera rader att skriva på, så klicka Enter och trycka Tabb-tangenten en gång till.

Övning Prova att göra en svarskupong med hjälp av tabbar och utfyllnadstecken, Infoga också Punktlista (telefon) och kryssrutor.

bild