Innehåll i brev

Bestäm ditt syfte med brevet dvs vad vill du att läsaren skall göra, veta och känna.

Tänk sedan på 15-sekundersregeln. Läsaren skall inom 15 sekunder förstå vad brevet handlar om och varför de fått det.

Redan i ärendemeningen skall syftet framgå. Det skall sedan upprepas i det första stycket. I nästa stycke kan du ge en bakgrund eller förklaring till syftet. Behövs detaljer kan du skriva dem i därefter.

Avsluta alltid ett brev med ett nästa steg. Vad vill du att läsaren skall göra. Är brevet lång är det lämpligt att sammanfatta brevet i detta stycke.

bild