Arbetsytan i Word

När du första gången startar Word bör du se till att Verktygsfälten - Standard, Formatering och Rita är aktiva. (Visa – Verktygsfält och klicka i Standard, Formatering och Rita) Du får då fram en bild enl nedan. Det finns en mängd verktygsknappar på skärmen och det kan vara svårt att komma ihåg vad alla används till, men pekar du med pilen och håller den stilla på varje knapp så kommer en liten skylt fram med förklaring vad knappen används till. 

Bildskärm
Beskrivning av några markerade delar på skärmbilden 
Menyrad Menyer rullar ner om man klickar på de olika kommandorubrikerna.
Verktygsfält Innehåller knappar som gör att du snabbt kan välja kommandon och funktioner. 
Linjal Används för inställningar av indrag, marginaler, tabbstopp och spaltbredd. 
Skrivyta Här syns den text du skriver in. 
Rullningslister Rullar texten åt sidan (horisontellt) eller upp och ner (vertikalt). 
Statusrad Här visas kortfattad information om textsidan. 
Hjälpknapp Kopplar direkt till hjälpfunktionen Office-assistenten. 
Visa/dölj knapp Visar eller döljer icke utskrivningsbara tecken. 
Systemmenyrutan Visar fönsterhanteringsverktyg.