Layout - Introduktion

När vi skriver är vår önskan att både bli läst och sedd. Layout handlar om att underlätta för läsaren att förstå budskapet. Hur kan vi åstadkomma en bättre kommunikation genom vår formgivning? Hur överför man ett budskap, ett meddelande, en tanke, en känsla till andra människor med hjälp av bild och text? Hur får man till slut läsaren att uföra en handling?

Det praktiska arbetet omfattar tre områden som måste samordnas för att resultatet skall bli bra typografi, bilder och layout.

Frågorna som måste ställas är: Vem är mottagare? Vad är budskapet? Hur skall budskapet utformas? Var skall informationen visas?

bild