Radlängd

Hur lång skall en rad vara? 
En bra regel när man skriver kontorsdokument är att använda en radlängd på ca 13 cm. Raden kommer då att innehålla ca 50 – 70 tecken.

Ögat läser inte varje ord på en rad utan stannar till på ett par, tre olika ställen. Ögat uppfattar alltså flera ord samtidigt. Det är detta man tar hänsyn till när man anpassar radlängden.

Man kan placera texten till höger eller till vänster på pappret. Mottagaren får då möjlighet att anteckna i marginalen.

Till din hjälp att hålla en radlängd på 13 cm använder du Utskriftsformat och Indrag i Word

Bild