Enkel redigering
Skriva in text 
När man skriver i ett ordbehandlingsprogram finns det en grundläggande regel, som är viktig att känna till för att man ska kunna utnyttja programmets funktioner på ett effektivt sätt. Denna grundregel är att låta datorn sköta radbrytning. När du skriver in text och närmar dig högerkanten på sidan känner datorn av detta och hoppar själv ner till en ny rad. 

Enter trycker du bara när ett stycke är slut och du vill börja ett nytt, oftast med en blankrad mellan. Tryck då Enter två gånger. 

Radera text 
Du har två tangenter att radera text med: Delete och Backstegstangenten. Delete raderar du tecknet till höger om insättningspunkten och backstegstangenten tecknet till vänster om insättningspunkten