Infoga en tabell

För att lätt kunna skapa listor eller text i kolumner använder man tabbar eller tabellfunktion som finns i Word. En tabell består av rader och kolumner, där man sedan kan skriva in information som kan sorteras, kopplas till massbrevutskick samt enkelt skapa diagram utifrån.

En tabell skapas enklast genom att välja knappen infoga diagram på verktygsfältet och där markera hur många rader och kolumner man vill ha. Ett annat sätt är att välja Tabell – Infoga tabell.

Verktygsfältet Tabeller och kantlinjer kan vara bra att ha framme för att sedan kunna justera tabellen som man vill.

Bild

Du kan som vanligt i programmet hålla muspekaren över varje knapp för att få reda på vad den har för funktion.