Uppslaget och sidan

Planeringen 
av en sida (satsytan) är mycket viktig och det avgör om formen ska ge ett ljust och luftigt intryck eller ett tätt och kompakt intryck. Med satsyta menar man den plats som texten och bilderna får utnyttja av hela papperssidan. Man måste lämna plats för marginaler och eventuella hålslag och häftning. Satsytan anger som ett bredd- och höjdmått och delar man in satsytan i mindre delar kallas de för spalter.

Man kan t ex börja med att göra små skisser där man provar med att flytta brödtext, rubriker och bilder på sidan. Det är viktigt att rubriken samarbetar med bilden och hjälper till att förstärka budskapet.

Man kan också skapa texten på flera rader, placera texten på olika sätt på sidan eller kanske dela upp sidan i flera lika eller olika stora delar, men kom ihåg att låta texten, teckensnittet, färgen och bilden harmonisera med varandra.

Ramar och linjer 
Ett ytterligare sätt att förtydliga och ge karaktär åt din layout är att använda sig av ramar och linjer. Det finns också i Word färdiga bårder och kanter som du kan använda dig av.

Exempel på hur 
man kan använda bilder i sin layout

Satsyta -  Exempel på 
hur satsytan kan användas
 
Innehållet alltså det man vill ha sagt med sin trycksak måste vara det som avgör vilken layout man väljer. Layouten får aldrig bli ett självändamål. Generellt kan man säga att flera spalter ger möjlighet till större flexibilitet men ställer samtidigt högre krav på formgivningen.

satsyta

radfall

Exempel

Exempel på hur sidan kan delas in i olika spalter och delar.