Dokumenthantering

Spara
För att bevara den text du skrivit måste du spara den, innan du sparat finns texten endast i arbetsminnet, detta minne är beroende av ström för att fungera vilket innebär att det endast finns i arbetsminnet så länge datorn är igång. Därför bör du spara texten (filen) på hårddisken eller på ett annat minne (t ex USB-minne). När du sparar skapas en fil som innehåller de data du skrivit.

Att ge filen ett namn
Word föreslår ett filnamn och det är alltid de ord du skrivit på första raden. Ibland är det ett onödigt långt namn och då kan du ändra det till något kortare eller något som passar bättre.

Använd bara bokstäver och siffror i filnamnet.

Det är mycket viktigt att du sparar på rätt plats, för om du inte kontrollerar noga var du placerar filen, kanske du aldrig hittar den igen.

Bild