Bildlayout - övning
Övning
Övning Kopiera in bilden i Word och justera den enligt följande: 
1. Ändra storleken på bilden proportionellt. 
2. Beskär den så att endast äpplet finns med på bilden. 
3. Skapa en Vattenstämpel av bilden genom att justera Ljusheten.

Bild