Fler tips när det gäller sättning av text

Ska man använda versaler eller gemener? 
Gemena bokstäver (små bokstäver) underlättar för ögat att sätta samman dem till en ordbild. Versaler (stora bokstäver) är svårare för ögat att identifiera och du läser dessa bokstav för bokstav, vilket självklart försvårar läsningen. I rubriker och eventuellt i korta meningar kan du använda versaler, men definitivt inte en löpande text.

Teckengrad (storlek) 
Teckengrad är måttet på varje bokstavs storlek och detta mått kan man ange i både mm eller i punkter. Vilken storlek du väljer att använda beror på vad man ska använda texten till, en affisch kräver större teckengrad än texten i en bok.

I böcker och trycksaker där man inte bara tar hänsyn till teckenstorleken i den löpande texten utan även ett bra förhållande mellan rubrik, mellanrubrik och brödtext kan ”Gyllene snittet” ge en bra hjälp.

Gyllene snittet 
Gyllene snittet är ett gammalt klassiskt proportionsförhållande och har används sedan många hundra år i olika verksamheter. Det ger ett harmoniskt resultat med proportionerna 3:5:8:13:21:34 osv, och utifrån denna talserie kan en text byggas upp. Bildtexten är 8 punkter, brödtexten är 13 punkter, mellanrubriken är 21 punkter och slutligen huvudrubriken bör vara 34 punkter.

Radavstånd 
Avståndet mellan raderna påverkar också läsbarheten, om avståndet är för litet smälter raderna ihop, men är radavståndet däremot för stort har man svårt att hålla samman texten. De flesta anser att om man använder ett radavstånd som är ett, två eller tre punkter större än teckengraden ökar man läsbarheten.