Övning identifieringsuppgifter

Företagsform
Valet av företagsform beror bland annat av vilken ekonomisk risk företagaren personligen är beredd att ta.

Aktiebolaget är en företagsform där ägarna inte riskerar annat än det insatta kapitalet om företaget går överstyr. Denna bolagsform bör användas om verksamheten kräver stor upplåning eller har anställda.

Enskild firma fungerar bra om man avser att starta upp en verksamhet som enda ägaren och har litet upplåningsbehov. Vid enskild firma står ägaren personligen ansvarig för företagets skulder.

Handelsbolag fungerar på samma sätt fast där är man fler ägare. Det är viktigt att göra ett handelsbolagsavtal som reglerar hur vinsten ska delas, vad som händer om någon vill gå ur bolaget, sjukdomsfall etc. Handelsbolag och enskild firma är enklare att administrera redovisningsmässigt än vad aktiebolaget är.

Bolagsverkets och Skatteverkets tjänst - Företagsregistrering
Här finns information för dig som ska starta företag och du får hjälp att fylla i anmälningar och ansökningar. Du kan också lämna dina uppgifter elektroniskt.

Källa: https://www.foretagsregistrering.se