Bildlayout

Justera bilden
Högerklicka på bilden och välj Formatera bild, välj sedan Layout, där har du möjlighet att välja hur du vill att bilden ska justeras. Efter att du formaterat bilden kan du enkelt flytta den dit du vill.

Du kan också med hjälp av verktygsfältet Bildobjekt figursätta bilden. Figursätta bilden måste du göra om du vill att bilden ska placeras i en textmassa och det gör du enklast genom att klicka på bilden och verktygsfältet Bildobjekt visas, klicka sedan på ”den lilla hunden” och välj tätt eller rektangulärt. Nu kan du dra runt och placera bilden precis där du vill.

Storleken på bilden justerar du genom att placera muspekaren på något av handtagen och när muspekaren förvandlas till en dubbelpil kan du dra till önskad storlek. För att inte förändra bilden proportionellt ska du dra i något av bildens hörnhandtag.

Med hjälp av verktygsfältet Bildobjekt kan du även justera ljusstyrkan på bilden, beskära bilden och rotera bilden

Om du arbetar med bilden i en arbetsyta kan du ändra bildens storlek genom att högerklicka påArbetsytan och välja Visa Arbetsyta samt markera valet Ändra arbetsytans skala. Därefter kan du ändra storleken genom att dra i handtagen. 

Bild