Öva på att infoga tabeller
Övning 
Skapa en tabell med hjälp av knappen Infoga tabell i vektygsfältet Standard. Markera där att du ska ha en tabell som har fem rader och tre kolumner. Skapa sedan följande text, börja med att skriva in rubriken och använd sedan tabellen. Använd tabbtangenten när du flyttar dig mellan celler. bild

Bild