Marginaler - Övning
Övning 
Ta fram ett tomt dokument och ställ in marginaler enligt följande standardinställningar: 
Överkant 1,5 cm 
Vänster 2,0 cm 
Höger 5,2 cm 
Underkant 1,5 cm 

Klicka sedan på knappen Standard och du får dessa inställningar som ett Standardvärde. 

Så här ska det se ut när du har ändrat raden till ungefär 13 cm.
Bild

Bild