Infoga bilder från Clipart - övning
Övning
Ta fram ett tomt dokument och skapa följande annons:


Bild