Avstavning

Att avstava ett ord 
Med avstavning menar man att ett ord delas med hjälp av ett bindestreck. Om man vill att raderna i en text ska bli ungefär lika långa kan man avstava ordet med bindestreck.

Men kom ihåg att en text med många avstavningar blir svårare att läsa och därför brukar man säga att mer än tre avstavningar i rad bör man inte göra.

I Word har du en funktion som hjälper dig att avstava korrekt, den hittar du under Verktyg, Språk och Avstavning. Där kan du välja om du vill göra Manuell avstavning eller Automatisk avstavning. Väljer du manuell klickar du ”Ja” om du vill godkänna förslaget till avstavning eller ”Nej” om du inte vill.

Om du vill ha en jämnare högerkant kan du använda avstavningszonen, ju smalare avstavningszon du väljer , desto jämnare kant får du, men med många flera avstavningar.

bild