Att välja teckensnitt

Det finns två enkla men självklara krav som man kan tänka på när man väljer vilket teckensnitt man ska använda och det är: 
- teckensnittet ska passa in i sammanhanget 
- teckensnittet ska utan svårighet gå att läsa

Bästa läsbarhet uppnår du med tecken som vi är vana vid att läsa och forskare anser att bokstävernas seriffer (fot) har en avgörande betydelse eftersom de ger orden och raden en slags linje att följa. Olika typer av teckensnitt Teckensnitt med seriffer (antikva) är lätta att känna igen och det är lätt att läsa därför används de oftast i löptext. Några exempel på dessa teckensnitt är:

Olika typer av teckensnitt 
Teckensnitt med seriffer (antikva) är lätta att känna igen och det är lätt 
att läsa därför används de oftast i löptext. Några exempel på dessa teckensnitt är:
seriffer

Teckensnitt utan seriffer (linjära) är teckensnitt som passar bra till rubrik. De kan med fördel användas till texter som skall presenteras på bildskärm. Några exempel är: 


linjärer