Identifieringsuppgifter
Bild

Alla dokument skall innehålla uppgifter som underlättar läsning, sökning och arkivering av dokument. De uppgifter som bör finnas på varje dokument är: namndokumentnamn ochdokumentdatum. Dessa uppgifter skrivs enligt svensk standard överst på varje sida.

Namn skrivs på rad 1 och kolumn (1, 0 cm om du tittar på linjalen.). Dokumentnamn skrivs på rad 1 tabbläge 9,2 och datum skrivs på rad 3 tabbläge 9,2. På alla dokument skall dessa uppgifter finnas.

Längst ner på skärmbilden kan du se vilken rad och vilken kolumn insättningspunkten befinner sig på.

Bild2